[kswr_heading head_title_color=”{“type“:“color“,“color1“:“#353535“,“color2“:“#333“,“direction“:“to left“}” head_subtitle_color=”#353535″ head_title=”Uzman Klinik” head_title_fsize=”font-size:40px;line-height:1.4;” head_title_fstyle=”font-family:Title font;font-weight:300;” head_subtitle_fsize=”font-size:46px;line-height:1.5;” head_subtitle_fstyle=”font-family:Title font;font-weight:700;” head_title_margins=”margin-top:0px;margin-bottom:0px;” head_subtitle_margins=”margin-top:0px;margin-bottom:0px;”]Psikolog[/kswr_heading][kswr_heading head_title_color=”{“type“:“color“,“color1“:“#353535“,“color2“:“#333“,“direction“:“to left“}” head_subtitle_color=”#f26528″ head_title_fsize=”font-size:40px;line-height:1.2;” head_title_fstyle=”font-family:Title font;font-weight:300;” head_subtitle_fsize=”font-size:40px;line-height:1.3;” head_subtitle_fstyle=”font-family:Title font;font-weight:500;” head_title_margins=”margin-top:0px;margin-bottom:0px;” head_subtitle_margins=”margin-top:0px;margin-bottom:0px;”]Çiğdem Uzun EREN[/kswr_heading][kswr_spacer spc_desk_height=”25″ spc_tablet_height=”25″ spc_tablet_sm_height=”25″ spc_phone_height=”25″ spc_phone_sm_height=”25″][kswr_heading head_title_color=”{“type“:“color“,“color1“:“#353535“,“color2“:“#333“,“direction“:“to left“}” head_subtitle_color=”#777777″ head_title_fsize=”font-size:40px;line-height:1.4;” head_title_fstyle=”font-family:Title font;font-weight:300;” head_subtitle_fsize=”font-size:16px;line-height:1.5;” head_subtitle_fstyle=”font-family:Lato;font-weight:300;” head_title_margins=”margin-top:0px;margin-bottom:0px;” head_subtitle_margins=”margin-top:0px;margin-bottom:0px;”]Niğde Psikolog denilince akla ilk gelen isimlerden olan Çiğdem Uzun EREN lköğretim ve Lise eğitimini Niğde’de almış olup üniversite eğitimini Yakın Doğu Üniversitesi Psikoloji Bölümünde tamamlamıştır.Üniversite eğitimi süresince, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde, özel eğitim ve okul öncesi kurumlarında stajlarını tamamlamıştır. Üniversite eğitimi sonrasında Yüksek Lisans eğitimini Beykent Üniversitesi’de Klinik Psikoloji üzerine yapmıştır. 2014 – 2016 yılları arasında Mersin Büyükşehir Belediye’sinde Sağlık İşleri Daire Başkanlığın’da çalışmıştır.[/kswr_heading][kswr_spacer spc_desk_height=”35″ spc_tablet_height=”35″ spc_tablet_sm_height=”35″ spc_phone_height=”35″ spc_phone_sm_height=”35″][kswr_spacer spc_desk_height=”25″ spc_tablet_height=”25″ spc_tablet_sm_height=”25″ spc_phone_height=”22″ spc_phone_sm_height=”25″]
[kswr_spacer spc_desk_height=”25″ spc_tablet_height=”25″ spc_tablet_sm_height=”25″ spc_phone_height=”22″ spc_phone_sm_height=”25″][kswr_heading head_align=”center” head_title_color=”{“type“:“color“,“color1“:“rgba(92, 92, 255, 1)“,“color2“:“#333“,“direction“:“to left“}” head_subtitle_color=”#333333″ head_title=”Testlerimiz” head_title_fsize=”font-size:30px;” head_title_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:800;” head_subtitle_fsize=”font-size:14px;” head_subtitle_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;” head_title_margins=”margin-top:0px;margin-bottom:0px;” head_subtitle_margins=”margin-top:0px;margin-bottom:0px;”]Niğde Psikolog Çiğdem Uzun EREN’in uygulamış olduğu testler[/kswr_heading][kswr_spacer spc_desk_height=”35″ spc_tablet_height=”35″ spc_tablet_sm_height=”35″ spc_phone_height=”35″ spc_phone_sm_height=”35″]

MOXO Dikkat Ölçme Testi

Hiperaktivite Bozukluğunun dört ana semptomu olan dikkat eksikliği , zamanlama problemi , dürtüsellik ve hiperaktivitenin objektif olarak ölçülmesini sağlayan bir testtir.


Beier Cümle Tamamlama

Yarı-projektif bir testtir. Birey bu testte eksik cümleleri tamamlamaya çalışır. Mümkün olduğunca kısa sürede hiç düşünmeden verdiği cevaplarla bireyin iç dünyası hakkında bilgi edinilir.


Peabody Resim Kelime Testi

Çocuğun dil gelişimini ölçmek amacıyla uygulanan bir testtir. Her kartta sekiz resmin bulunduğu 50 karttan oluşmaktadır. Maddelere verilecek cevaplarda süre sınırı yoktur.


MMPI Kişilik Testi

Bireyin kişisel ve toplumsal uyumunu objektif olarak değerlendirmeyi amaçlayan bir testtir. “Doğru”, “yanlış” ve “bilmiyorum” şeklinde cevaplandırılan 550 madde, 14 alt testten oluşmaktadır.

[kswr_spacer spc_desk_height=”25″ spc_tablet_height=”25″ spc_tablet_sm_height=”25″ spc_phone_height=”22″ spc_phone_sm_height=”25″][kswr_heading head_align=”center” head_title_color=”{“type“:“color“,“color1“:“rgba(92, 92, 255, 1)“,“color2“:“#333“,“direction“:“to left“}” head_subtitle_color=”#333333″ head_title=”Hizmetlerim” head_title_fsize=”font-size:30px;” head_title_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:800;” head_subtitle_fsize=”font-size:14px;” head_subtitle_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;” head_title_margins=”margin-top:0px;margin-bottom:0px;” head_subtitle_margins=”margin-top:0px;margin-bottom:0px;”]Niğde Psikolog Çiğdem Uzun EREN’in vermiş olduğu hizmetler[/kswr_heading][kswr_spacer spc_desk_height=”35″ spc_tablet_height=”35″ spc_tablet_sm_height=”35″ spc_phone_height=”35″ spc_phone_sm_height=”35″]
[kswr_spacer spc_desk_height=”80″ spc_tablet_height=”80″ spc_tablet_sm_height=”80″ spc_phone_height=”80″ spc_phone_sm_height=”80″]